Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Haliplus (Liaphlus) fulvus (Fabricius, 1801)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Szeroko rozmieszczony gatunek zachodnio-palearktyczny. Występuje w całej Europie od skrajnej północy, na południe sięga aż do północnej Afryki, notowany również z Syberii, Kazachstanu, Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce spotykany sporadycznie i dość rzadko zarówno na niżu jak i w górach. W Tatrach poławiany powyżej górnej granicy lasu. Żyje w zbiornikach wodnych różnych typów, zarówno w wodach czystych jak i torfowiskowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie pow. Słupsk, Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Bach 1849); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Koerth 1916, Szulczewski 1922, Arnold 1935b, Łęgosz-Owsianna 1955, Biesiadka 1971, Galewski 1976); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Hildt 1907, Hildt 1914, Kinel 1922b, Kinel 1949); Podlasie: jezioro Czarne (Kowalik 1969); Dolny Śląsk (Gerhardt 1866, Letzner 1871, Letzner 1885, Schwarz i Letzner 1874, Drescher 1928); Górny Śląsk: Racibórz i okolice (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871), Dąbrowa Górnicza (Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Częstochowy (Lgocki 1908); Roztocze: Kunki pow. Tomaszów Lubelski (Tenenbaum 1913, Kinel 1922b, Kinel 1949, Siemaszko i Siemaszko 1934), Zamojszczyzna (Galewski 1976); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1885), Zabrzeg pow. Bielsko-Biała (Stefek 1939); Pieniny (Galewski K.*); Tatry: 1600 m n.p.m. (Kinel 1949, Galewski 1976, Kinel 1922b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Galewski 1976); «Prusy» (Lentz 1857, Siebold 1847); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Gerhardt 1916, Kuhnt 1912, Galewski 1976, Bach 1849); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)