Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Haliplus (Liaphlus) laminatus (Schaller, 1783)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej i częściowo w zachodu i południowej Europie, wykazywany również z Wysp Brytyjskich oraz Danii. Żyje w różnego typu zbiornikach wodnych jak rzeki, starorzecza, łachy, odlewiska, zastoiska, spotykany także w zarośniętych glonami stawkach, bajorkach i głębszych kałużach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Węgrzecki 1932, Lentz 1857, Lentz 1879), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Pojezierze Wigierskie (Galewski 1976, Kinel 1924d, Kinel 1949); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Łęgosz-Owsianna 1955, Koerth 1916, Szulczewski 1922, Galewski 1975); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Hildt 1907, Galewski 1975); Dolny Śląsk (Gerhardt 1899, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kolbe W. 1927, Kelch 1852, Roger 1856, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Galewski 1976, Kotula 1874, Kinel 1922b, Kinel 1949, Łęgosz-Owsianna 1955); Góry Świętokrzyskie: Łagów pow. Opatów (Siemaszko i Siemaszko 1934); Wyżyna Lubelska: Puławy, Bochotnica pow. Puławy (Siemaszko i Siemaszko 1934); Roztocze: Podlesie pow. Zamość (Tenenbaum 1913), Zamojszczyzna (Galewski 1976); Sudety Zachodnie: okolice Jeleniej Góry (Letzner 1886b, Gerhardt 1910, Gerhardt 1916); Beskid Zachodni (Pawłowski J. 1963b, Galewski 1976, Pawłowski J. 1967, Wachtl 1870, Stobiecki 1883, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Jasła (Kinel 1922b, Kinel 1949, Galewski 1976); Bieszczady: Ustrzyki Dolne (Galewski K.*); Pieniny (Siemaszko i Siemaszko 1934); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1941, Łomnicki M.A. 1886); «Pomorze» (Galewski 1976); «Prusy Wschodnie» (Jakobson 1908, Seidlitz 1888); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Galewski 1976, Weigel 1806); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Podgórze Karpackie» (Galewski 1976)