Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Noterus clavicornis (De Geer, 1774)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Pospolity, szeroko rozmieszczony gatunek w prawie całej Europie (z Fennoskandii znany tylko z południowych części obszaru), notowany również z Azji Mniejszej, Kaukazu i zachodniej części Azji. Żyje głównie w wodach stojących oraz wolno płynących, zarośniętych przez rośliny błotne i wodne. Nie poławiany w wyższych partiach gór.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Podgórniak 1959, Podgórniak 1960, Kinel 1924d, Węgrzecki 1932), Koszalin (Galewski K.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1885, Gerhardt 1910, Wolski i Słonimski 1914, Koerth 1916, Szulczewski 1922, Krach 1933, Łęgosz-Owsianna 1955, Pawłowski L.K. 1970, Biesiadka 1971, Letzner 1871); Nizina Mazowiecka (Hildt 1907); Podlasie: jezioro Bialskie na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim (Kowalik 1969); Puszcza Białowieska (Galewski K.*); Dolny Śląsk (Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910, Drescher 1928, Letzner 1885, Letzner 1871); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1910, Letzner 1885); Górny Śląsk (Letzner 1885, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Kotula 1873, Lgocki 1908, Łomnicki M.A. 1866); Wyżyna Małopolska (Pawłowski L.K. 1970); Wyżyna Lubelska: Puławy (Galewski K.*); Roztocze: Obrocz pow. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872); Beskid Zachodni: Stary Żywiec pow. Żywiec (Wachtl 1870); Bieszczady (Galewski 1971b); Pieniny (Galewski K.*); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Galewski 1971); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Reitter 1870); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)