Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Melanophthalma fuscipennis (Mannerheim, 1844)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek rozsiedlony głównie w Europie Południowej, dalej na północ izolowanymi, nielicznymi stanowiskami sięgający do południowych Węgier, Banatu i Siedmiogrodu, wykazywany także z Kaukazu, Afryki Północnej i Natalu. Nie jest dotychczas znany z Austrii, Słowacji i obu krajów niemieckich. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Śląsku były oparte na błędnej wiadomości, jakoby omawiany gatunek był znaleziony w Miłogoszczy na Śląsku Dolnym, ale według A. Horiona (1961) w zbiorze K. Letznera znajdują się dwa okazy dowodowe mylnie oznaczone. Jeden z nich należy właściwie do M. transversalis (Gyll.), a drugi jest niemożliwy do oznaczenia z powodu braku czułków. Wymagania środowiskowe tego gatunku nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: