Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agabus (Eriglenus) undulatus (Schrank, 1776)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozmieszczony prawie w całej Europie z wyjątkiem jej skrajnych obszarów południowych i północnych, na wschód sięga do Kaukazu i Zakaukazia. Występuje zarówno na terenach otwartych jak i leśnych, na nizinach i w górach prócz wyższych partii, głównie w drobnych, zarośniętych, zbiornikach wodnych lub w wodach wolno płynących, rzadko spotykany w dużych zbiornikach i wodach kwaśnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916), Sopot (Kinel 1924d), Wolin (Podgórniak 1959, Podgórniak 1960), Gdańsk (Galewski K.*); Pojezierze Pomorskie: Wieliszewo pow. Słupsk (Kniephof 1913), Szczecin (Galewski K.*); Pojezierze Mazurskie: okolica Mikołajek pow. Mrągowo (Galewski K.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Arnold 1935b, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Eichler W. 1929, Łęgosz-Owsianna 1955, Biesiadka 1971), Toruń, Grudziądz, Konin, Łęczyca, Żagań (Galewski K.*); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1931, Tenenbaum 1925b, Hildt 1907), Puszcza Kampinoska (Galewski K.*); Puszcza Białowieska (Galewski K.*); Dolny Śląsk (Polentz 1939b, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Drescher 1928), Lubin, Środa Śląska, Pątnów Legnicki pow. Legnica (Galewski K.*); Górny Śląsk (Roger 1856, Gerhardt 1910, Letzner 1885, Letzner 1871, Kelch 1846), Bytom (Galewski K.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Tenenbaum 1931, Łomnicki M.A. 1886); Wyżyna Małopolska: rezerwat Niebieskie Źródła koło Tomaszowa Mazowieckiego (Tranda 1972); Wyżyna Lubelska: Żdżanne pow. Krasnystaw (Wańkowicz 1878), Puławy (Galewski K.*); Roztocze: Rogóźno pow. Tomaszów Lubelski (Tenenbaum 1913), Krasnobród pow. Zamość (Galewski K.*); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Kotula 1873), Puszcza Niepołomicka (Galewski K.*); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Stefek 1939, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Bieszczady: Posada Leska pow. Lesko (Galewski 1971b); Tatry: Toporowy Zadni Staw (Minkiewicz 1914); Polska (Kinel 1949, Galewski 1971, Łomnicki M.A. 1913, Lindeman 1871); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Weigel 1806); «Galicja» (Jakobson 1908, Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)