Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dytiscus (Macrodytes) semisulcatus (Müller, 1776)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek występujący prawie w całej Europie z wyjątkiem północnej Fennoskandii i północnej europejskiej części ZSRR, nadto notowany z czarnomorskiego pobrzeża Kaukazu. W Polsce rzadko i sporadycznie poławiany. Żyje w silnie zarośniętych, stojących lub wolno płynących wodach o dnie mulistym lub torfiastym.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.