Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Pospolity gatunek palearktyczny, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce znany prawie z całego obszaru. Występuje na terenach nizinnych i górskich, sięgając do regla górnego, głównie w głębszych zbiornikach wodnych zwłaszcza na torfowiskach oraz zbiornikach o dnie gliniasto-piaszczystym.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Podgórniak 1960, Brischke 1874, Lüllwitz 1916, Kinel 1924d, Podgórniak 1959, Letzner 1847h); Pojezierze Pomorskie (Kinel 1924d, Grentzenberg 1896); Pojezierze Mazurskie: pow. Toruń (Albien 1905), okolice Mikołajek pow. Mrągowo (Galewski K.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Koerth 1916, Biesiadka 1971, Łęgosz-Owsianna 1955, Arnold 1935b, Krach 1933, Letzner 1871, Letzner 1885, Albien 1905, Wolski i Słonimski 1914, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka (Tranda 1959, Hildt 1907, Lityński 1918, Sumiński i Tenenbaum 1921); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Drescher 1885, Letzner 1885, Letzner 1871); Górny Śląsk (Letzner 1871, Stefek 1939, Fein i Haase 1881, Roger 1856, Letzner 1885, Kelch 1846, Kelch 1852); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Jabłoński 1869), Poraj pow. Myszków (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska (Eichler W. 1929, Pawłowski L.K. 1970); Roztocze: Ulów pow. Tomaszów Lubelski, Panasówka pow. Biłgoraj (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), okolice Tarnowa (Viertl 1872); Sudety Zachodnie (Stephan 1930, Biesiadka 1973, Letzner 1871, Letzner 1885, Letzner 1886b, Zacharias 1886, Pax 1921, Zacharias 1886c, Harnisch 1925, Metzler 1928); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Stephan 1930, Letzner 1885, Letzner 1871); Beskid Zachodni: Bestwina pow. Bielsko-Biała, Stary Żywiec pow. Żywiec (Wachtl 1870); Bieszczady: Posada Leska pow. Lesko, Dwerniczek pow. Ustrzyki Dolne (Galewski 1971b); Pieniny (Galewski K.*); Tatry (Nowicki M. 1868, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1868b, Wierzejski 1883, Minkiewicz 1910, Minkiewicz 1914, Szymczakowski 1962); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Galewski 1971, Kulwieć 1907, Kinel 1919); «Prusy» (Lentz 1853, Lentz 1857, Illiger 1798, Siebold 1847); «Prusy Wschodnie» (Czwalina 1885); «Prusy Zachodnie» (Czwalina 1885); «Śląsk» (Reitter 1870, Weigel 1806, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Pax 1921); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1880); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «woj. krakowskie» (Juszczyk 1950)