Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elophorus (Empleurus) nubilus Fabricius, 1776
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Europie (prócz północnej części Fennoskandii), wykazywany również z Syberii. W Polsce jest prawdopodobnie wszędzie, lecz stosunkowo rzadko notowany. Występuje w różnego rodzaju wodach na terenach nizinnych i wyżynnych, w górach przekracza górną granicę lasu. Spotykany często na szlamiastych brzegach pod opadłymi liśćmi, w napływkach popowodziowych, niekiedy na polach pod butwiejącymi szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Enderlein 1908); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1885, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Eichler W. 1930, Arnold 1935b, Letzner 1871); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Hildt 1907); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885, Schwarz i Letzner 1874, Drescher 1928); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1885); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873); Roztocze: Szarowola pow. Tomaszów Lubelski (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1885); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1885); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)