Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elophorus (Elophorus) griseus Herbst, 1793
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek europejski, z północnej części kontynentu znany jedynie z dwu południowych prowincji Szwecji, takoż w Finlandii. Z uwagi na mylenie go z podobnym gatunkiem Elophorus (Elophorus) minutus Fabr. rozmieszczenie niedokładnie poznane. Notowany zarówno z terenów nizinnych jak i górskich, zazwyczaj z miejsc moczarowatych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie pow. Słupsk (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Krach 1933, Koerth 1916b, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Hildt 1907); Dolny Śląsk (Drescher 1928, Kolbe W. 1897, Schwarz i Letzner 1874); Górny Śląsk: okolice Raciborza (Kelch 1846); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908); Roztocze: Kornie pow. Tomaszów Lubelski (Nowicki M. 1870), Górecko pow. Biłgoraj (Tenenbaum 1918); Nizina Sandomierska (Viertl 1872, Kotula 1873); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Miller 1859, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1868b); Polska (Lindeman 1871, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879, Reitter 1909); «Śląsk» (Reitter 1870, Reitter 1909, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1899b, Gerhardt 1899d, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Kolbe W. 1927); «Galicja Pólnocna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)