Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bitoma crenata (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Szeroko rozpowszechniony gatunek w niemal całej Europie (północna granica rozsiedlenia przebiega częściowo poza kołem podbiegunowym). Wykazywany poza tym z Algierii, Tunisu, Kaukazu, Iranu, Mongolii i Syberii, gdzie najdalej na wschód wysuniętymi stanowiskami są Tomsk i Kuzneck. W Polsce jest najczęściej spotykanym gatunkiem omawianej rodziny. Występuje w całym kraju prócz wyższych partii górskich. Zasiedla obumierające i suche drzewa liściaste i iglaste oraz grubsze ich fragmenty, jak złomy, kłody, gałęzie i pieńki. Występuje w miejscach suchych i nagrzanych słońcem — pod obluźnioną korą lub w opuszczonych chodnikach mniejszych larw kózek oraz w żerowiskach korników, głównie gatunków z rodzajów ogłodek — Scolytus Geoffr., drzewożerek — Dryocoetes Eichh. i roztoczek — Taphrorychus Eichh. Larwa prowadzi drapieżny sposób życia, pożerając larwy i poczwarki korników oraz innych drobnych owadów. Przepoczwarczenie, w zależności od położenia geograficznego i warunków środowiskowych, odbywa się w sierpniu lub wrześniu. Zimują postacie dojrzałe.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Tabórz koło Ostródy (Bałazy i Michalski 1960), nadleśnictwo Przerwanki w Puszczy Boreckiej (Okołów 1963); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Uechtritz 1844, Letzner 1871, Letzner 1888, Schumann 1904, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1938, Bałazy i in. 1974, Gidaszewski 1974); Nizina Mazowiecka: Ryki (Mokrzecki 1934), Ostrów Mazowiecka (Wiąckowski 1957b); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b, Mokrzecki 1934, Kéler 1923b, Karpiński 1935, Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1871, Letzner 1888, Scholz R. 1935), Malczyce, Polkowice, Złotoryja, Dunina i Zimna Woda koło Lubina (Burakowski*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871), koło Międzyborza (Letzner 1888); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Stefek 1939), Chełmek (Burakowski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Częstochowy (Lgocki 1908), Kraków-Ogród Botaniczny (Burakowski*); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873), Rogów koło Koluszek (Wiąckowski 1957b); Roztocze: Kornie woj. Zamość (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska (Viertl 1872, Kotula 1873, Capecki 1969), Kłaj koło Bochni, Rzeszów (Burakowski*); Sudety Zachodnie: Karkonosze i Góry Wałbrzyskie (Letzner 1871, Letzner 1888), Trzcińsko, Żarek koło Jawora (Burakowski*); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Letzner 1871, Letzner 1888); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Wachtl 1870, Stobiecki 1883, Tenenbaum 1931, Stefek 1939, Pawłowski J. 1967), Beskid Sądecki - góra Radziejowa, Szczyrk, góra Wielka Czantoria (Burakowski*); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864, Trella 1923c, Trella 1930, Tenenbaum 1931), Czudec koło Strzyżowa, Bircza (Burakowski*); Bieszczady: Tarnica (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Bałazy 1966); «Prusy» (Kugelann 1794, Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Miller 1868); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Północna* (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1888)