Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Spercheus emarginatus (Schaller, 1783)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej Europie i południowej części północnej Europy, na zachód sięga do północno-wschodniej Francji, na południe do północnych Włoch, nadto notowany z Syberii. Z Polski znany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Występuje na terenach nizinnych i pogórzach, w przybrzeżnej strefie wód stojących na korzeniach roślin wodnych, zwłaszcza trzcin, niekiedy spotykany w rowach na miejscach szlamiastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin, Zaleskie pow. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Zebe G. 1852); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Hildt 1914, Szulczewski 1922, Arnold 1935b); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Sobieszczański 1877, Hildt 1907, Hildt 1914, Sumiński i Tenenbaum 1921); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910, Drescher 1928); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1885, Lgocki 1908, Gerhardt 1910, Stefek 1939); Roztocze: Rogóźno pow. Tomaszów Lubelski (Tenenbaum 1913); Beskid Zachodni: Zabrzeg pow. Bielsko Biała, Dąbrowa Górnicza (Stefek 1939); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937); Polska (Lindeman 1871, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Zebe G. 1852, Horion 1949); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1830e, Bach 1849, Gutfleisch 1859, Kuhnt 1912, Horion 1949); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)