Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Georissus laesicollis Germar, 1831
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek znany głównie z południowej Europy, notowany również z południowej części środkowej Europy oraz Kaukazu i Zakaukazia. W Polsce nie występuje. Wykazany po raz pierwszy przez Scholtza przed przeszło stu laty tylko z jednego stanowiska w Sudetach Wschodnich, następnie inni autorzy wzmiankę tę bezkrytycznie powtarzali, nieraz błędnie rozszerzając wymienione dane na teren Śląska i Polski. O występowaniu omawianego gatunku na wymienionych obszarach wątpi A. Horion (1955). Poławiany najczęściej na terenach nizinnych w napływkach nad rzekami.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 4 Sudety Wschodnie Długopole Dolne pow. Bystrzyca Kłodzka Scholtz 1844b, Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910
KFP 4 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 4 «Śląsk» Bach 1851, Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Horion 1951