Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Pospolity, szeroko rozprzestrzeniony gatunek Europejski, na północy daleko sięgający poza koło podbiegunowe, notowany też z Azji i Japonii. W Polsce stosunkowo rzadko wykazywany. Występuje na terenach nizinnych i wyżynnych, wkraczając dolinami rzek i potoków do wysokości około 1800 m n.p.m. Spotykany w wodach stojących i płynących, na moczarach i miejscach bagnistych, poławiany w szlamie i mule, pod napływkami i opadłym listowiem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937, Pawłowski J. 1966); Pojezierze Pomorskie (Grentzenberg 1896); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Krach 1933, Myrdzik 1933, Arnold 1935b, Łęgosz-Owsianna 1955); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Hildt 1907); Dolny Śląsk: koło Legnicy (Gerhardt 1874), Wrocław (Schwarz i Letzner 1874), Ligota Wielka pow. Grodków (Drescher 1928); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Schubert 1934, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Lgocki 1908, Eichler W. 1914); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Eichler W. 1930, Karczewski 1961); Roztocze (Tenenbaum 1913); Beskid Zachodni: Stary Żywiec pow. Żywiec (Wachtl 1870), Babia Góra (Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt 1840, Letzner 1841d, Letzner 1871, Letzner 1885, Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)