Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Pospolity, szeroko rozprzestrzeniony gatunek w Palearktyce z wyjątkiem jej skrajnych, północnych obszarów, znany też z Ameryki Północnej. Występuje zarówno na terenach nizinnych jak i wyżynnych, docierając w górach do strefy subalpejskiej. W Beskidach Zachodnich znajdowany przez Stobieckiego (1883) na Babiej Górze aż do samego szczytu (1725 m n.p.m.). Żyje w świeżych odchodach, zwłaszcza w krowieńcach na pastwiskach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Enderlein 1908, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937, Pawłowski J. 1966); Pojezierze Mazurskie: nadleśnictwo Gołdap (Schnaider Z. 1954b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Eichler W. 1930, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Hildt 1907); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Górny Śląsk (Roger 1856, Kelch 1846, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Kotula 1873, Eichler W. 1914); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873), Rytwiany pow. Staszów (Varendorff 1917b); Roztocze (Tenenbaum 1913, Nowicki M. 1870); Nizina Sandomierska: okolica Tarnowa (Viertl 1872); Beskid Zachodni (Stefek 1939, Wachtl 1870, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937); Tatry (Nowicki M. 1864, Reitter 1870, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1865); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1857, Kugelann 1794, Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1879); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «woj. krakowskie» (Juszczyk 1950)