Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aulonium trisulcum (Fourcroy, 1785)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej części Europy, docierający na północ do południowej Anglii, Holandii i Belgii, a na południe do Hiszpanii, północnych części Włoch i Serbii, Dalmacji, Siedmiogrodu i Ukraińskiej SRR. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w pięciu krainach. Występuje przeważnie na obumierających wiązach, w chodnikach larw ogłodka wielorzędowego — Scolytus multistriatus Marsh, i ogłodka wiązowca — S. scolytus (Fabr.), spotykano go również na dębach, oraz na jesionach, na których żyje w chodnikach jesionowca pstrego — Leperisinus fraxini (Panz.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Burakowski*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1905, Gerhardt 1910, Polentz 1932b, Bałazy i Michalski 1960, Horion 1961, Bałazy i in. 1974); Nizina Mazowiecka: Warszaw (Kinelski i Szujecki 1959), Warszawa-Biełany (Burakowski 1982); Dolny Śląsk (Letzner 1847b, Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1896, Kolbe W. 1931, Polentz 1932, Polentz 1932b, Polentz 1940, Horion 1961); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Myczkowski 1954); Polska (Jakobson 1915, Dajoz 1977); «Prusy» (Sturm I.H.C.F. 1849); «Śląsk» (Weigel 1806, Weigel 1806, Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)