Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Triphyllus bicolor (Fabricius, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek rozsiedlony w południowej i środkowej części Europy, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Szwecji. W Polsce, choć nie jest jeszcze znany z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych gór. Zasiedla głównie stare lasy, gdzie bywa spotykany w starych hubach i grzybach rosnących na drzewach liściastych. Rozwój odbywa w owocnikach ozorka dębowego — Fistulina hepatica (Schaeff.) ex Fr. i żółciaka siarkowego — Laetiporus sulphureus (Bull. ex Fr.) Murr.; starsze larwy opuszczają gnijące grzyby i dla przepoczwarczenia zagrzebują się w glebie. Nowe pokolenie ukazuje się w sierpniu lub wrześniu. Postacie dojrzałe znajdowano również na innych grzybach, jak boczniak ostrygowaty — Pleurotus ostreatus (Jacq ex Fr.), boczniak wiązowy — P. ulmarius (Bull.) Fr. i sromotnik bezwstydny — Phallus impudicus L. ex Pers.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Habelmann 1854, Lentz 1879, Wilke O.A. 1895), Rozewie i Rzucewo koło Pucka (Burakowski*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Burakowski 1982); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Burakowski*); Dolny Śląsk: Legnica (Kolbe W. 1911), Malczyce, Słup koło Środy Śląskiej (Burakowski*); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Letzner 1888, Gerhardt 1910), Trzebnica (Kolbe W. 1927); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Nowotny i Polentz 1933); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Zloty woj. Częstochowa (Lgocki 1908), Kraków (Burakowski*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Szujecki 1958b), Łysa Góra (Burakowski*); Roztocze: Grele woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Brachów (Kolbe W. 1921b), Gorzeć koło Jawora (Burakowski*); Beskid Zachodni: Ustroń (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910), Żywiec, Malinka koło Wisły, góry - Wielka Czantoria i Równica (Burakowski*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Bieszczady: Ustrzyki Górne (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Borowiec i Tarnawski 1983); «Prusy» (Kugelann 1794, Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Horion 1961); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1872, Seidlitz 1889); «Śląsk» (Weigel 1806, Wilke O.A. 1895, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1915, Jakobson 1915)