Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Plateumaris (Euplateumaris) discolor (Panzer, 1794b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek obejmujący zasięgiem północną, środkową i wschodnią część Europy, w Fennoskandii docierający do skrajnych prowincji północnych. W Polsce notowany z rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Występuje na torfowiskach i pobrzeżach bagien. Jako rośliny żywicielskie podawane są: wełnianka pochwowata — Eriophorum vaginatum L., wełnianka wąskolistna — E. angustifolium Honck., wełnianeczka alpejska — Trichophorum alpinum (L.) Pers. oraz rośliny z rodzaju turzyca — Carex L. Postacie dojrzałe poławiano głównie w czerwcu i lipcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Griep 1939); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Osowa Góra woj. Poznań (Stypa-Mirek 1963), Zielonka koło Poznania (Borowiec L.*); Dolny Śląsk: Szydłów woj. Opole (Kolbe W. 1931), Dąbrowa Niemodlińska (Borowiec L.*); Górny Śląsk: Dąbrowa Górnicza (Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Jaskrów koło Częstochowy (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Skowronno koło Pińczowa (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jakobson 1915b); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Tarnawatka (Borowiec L.*); Sudety Zachodnie: Topieliska koło Dusznik-Zdroju (Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927, Gerhardt 1891c, Letzner 1877e); Sudety Wschodnie: torfowisko koło Śnieżnika Kłodzkiego (Schilling 1838), Śnieżnik Kłodzki (Letzner 1877e, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: Łukawica koło Leska (Borowiec 1984c); Bieszczady: Komańcza, Wola Michowa (Borowiec 1984c); Polska (Warchałowski 1985, Łomnicki M.A. 1913, Warchałowski 1971); «Prusy» (Lentz 1853); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Letzner 1871, Schilling 1838)

Uwagi:
Sudety Wschodnie: — locus typicus! dla Donacia palustris Schill.,