Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Zeugophora subspinosa (Fabricius, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek obejmujący zasięgiem prawie cala Europę oraz Syberię Zachodnią, w Fennoskandii sięgający poza koło podbiegunowe. W Polsce, aczkolwiek nie znany jeszcze ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Występuje na pobrzeżach lasów, przy drogach śródleśnych i w innych zacienionych miejscach. Żyje na różnych gatunkach topól, głównie na topoli czarnej — Populus nigra L. Postacie dojrzałe żerują na liściach; kopulację i składanie jaj odbywają w maju i czerwcu. Jaja są składane w wycięcia na liściu, wykonane żuwaczkami przez samicę. Larwy żywią się miąższem liści, wyrabiając nieregularne, okrągławe chodniki, tzw. miny. Larwy dojrzale opuszczają miny w lipcu i przepoczwarczają się w glebie. Wylęgnięte chrząszcze bądź pozostają w komorach poczwarkowych do wiosny roku następnego, bądź opuszczają komory i zimują w ściółce, pod opadłymi liśćmi lub wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1871, Nowakowski J.T. 1954, Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1871); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Wagner H. 1941, Nunberg 1947b, Stypa-Mirek 1963, Letzner 1871), Siemianice (Borowiec L.*); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Osterloff 1884, Nunberg 1947b); Dolny Śląsk (Gerhardt 1891c, Letzner 1871, Gerhardt 1910), Sulistrowiczki, Wrocław-Wojnów, Wzgórza Kiełczyńskie, Stary Wołów (Borowiec L.*); Wzgórza Trzebnickie (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Letzner 1871), Borowa Oleśnicka (Borowiec L.*); Górny Śląsk (Gerhardt 1910, Kelch 1846, Nowicki M. 1858, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Chłodny 1978); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Nunberg 1947b, Kotula 1873); Wyżyna Małopolska: Rogów, Inowłódz, Modlica koło Tuszyna (Borowiec L.*); Nizina Sandomierska: Ispina woj. Kraków (Kotula 1873); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Gerhardt 1891c, Letzner 1871), Kudowa-Zdrój (Borowiec L.*); Sudety Wschodnie: góra Biskupia Kopa (Kelch 1846, Nowicki M. 1858, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Nunberg 1948, Wachtl 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Polska (Szujecki 1966b, Warchałowski 1985, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936); «Pomorze» (Suffrian 1840); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Weigel 1806); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Gerhardt 1910)