Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Labidostomis longimana (Linnaeus, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej części Palearktyki od Francji aż po Mongolię; w Europie północna granica rozsiedlenia przebiega przez południową Skandynawię, republiki bałtyckie ZSRR i okolice Moskwy. W Europie Środkowej jest najczęściej spotykanym gatunkiem omawianego rodzaju. W Polsce, aczkolwiek nie jest znany jeszcze ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla widne zarośla, suche łąki, pastwiska, miedze i suche zbocza. Według piśmiennictwa roślinami żywicielskimi są koniczyna pagórkowa — Trifolium montanum L., komonica zwyczajna — Lotus corniculatus L. oraz inne motylkowate, poza tym spotykany na kwitnących krzewach, roślinach baldaszkowatych oraz kłosach zbóż.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Sopot (Helm 1901), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: woj. olsztyńskie (Żurańska 1960), Rubcowo (Borowiec L.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1906, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Stypa-Mirek 1963, Osterloff 1884); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Osterloff 1884); Puszcza Białowieska (Borowiec L.*); Dolny Śląsk: Zgorzelec (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Letzner 1871), Muszkowice koło Ząbkowic Śląskich (Warchałowski 1975), Wrocław, Łagiewniki (Borowiec L.*); Górny Śląsk (Lgocki 1908, Kelch 1846, Chłodny 1978, Stefek 1939, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Jabłoński 1869, Kotula 1874, Łomnicki M.A. 1886); Wyżyna Małopolska: Skowronno koło Pińczowa, Lublinek i Modlica koło Łodzi, Rogów (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Puławy i okolice (Jakobson 1915b), Tarnogóra (Borowiec L.*); Roztocze (Tenenbaum 1913), Józefów (Borowiec L.*); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Bieszczady: kilka miejscowości (Borowiec 1984c); Polska (Warchałowski 1971, Warchałowski 1986, Kuntze R. 1936, Łomnicki M.A. 1913, Kulwieć 1907); «Prusy» (Lentz 1857, Lentz 1853, Siebold 1847); «Śląsk» (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Weigel 1806, Letzner 1871); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
Beskid Wschodni: — terra typica! dla L. longimana a. obscura Trella