Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptocephalus pini (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozpowszechniony w całej Europie, docierający do Syberii Zachodniej; w Fennoskandii sięgający daleko poza kolo podbiegunowe. W Polsce występuje na całym obszarze prócz wyższych partii górskich, w niektórych okolicach jest najliczniejszym przedstawicielem omawianego rodzaju. Spotykany od czerwca do października w młodnikach i zagajnikach, zwłaszcza sosnowych i świerkowych. Jako rośliny żywicielskie podawano różne gatunki drzew iglastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Śliwa 1970, Burzyński J. 1971, Lüllwitz 1916, Sierpiński 1966); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Bach 1856, Suffrian 1847), nadleśnictwo Niedźwiady, nadleśnictwo Woziwoda (Wawak 1971); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Nunberg 1976c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Burzyński J. 1971, Riedel 1893, Schumann 1906, Szulczewski 1922, Wawak 1971); Nizina Mazowiecka (Kolk i Leśniak 1976, Osterloff 1884, Trzebiński 1916, Burzyński J. 1971); Podlasie: Siedlce (Śliwa 1970); Dolny Śląsk (Kadłubowski i Figaj 1971, Kelch 1846, Roger 1856, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Śliwa 1970, Kolk i Leśniak 1976); Górny Śląsk (Tomków 1978, Roger 1856, Lgocki 1908, Stefek 1939, Schnaider Z. i Sierpiński 1967, Śliwa 1970, Chłodny 1978); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Eichler W. 1914); Wyżyna Małopolska: Widzów woj. Częstochowa (Lgocki 1908), Radom (Śliwa 1970), Rogów koło Koluszek (Dominik 1976), Modlica koło Tuszyna (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jakobson 1915b), Lublin (Śliwa 1970); Roztocze: Szarowola woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Puszcza Solska (Śliwa 1970, Warchałowski 1971); Sudety Zachodnie: okolice Dusznik-Zdroju (Harnisch 1925, Skwarra 1929); Sudety Wschodnie: Potoczek koło Bystrzycy Kłodzkiej (Letzner 1855, Letzner 1849f), Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870), Damienice koło Bochni (Tomków 1978); Kotlina Nowotarska: Piekielnik koło Nowego Targu (Borowiec L.*); Beskid Wschodni: Nowa Wieś woj. Krosno (Nowicki M. 1858); Polska (Szujecki 1966b, Warchałowski 1971, Dominik 1979, Kuntze R. 1936, Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Schilsky 1909, Suffrian 1847); «Prusy» (Lentz 1857, Siebold 1847, Zebe G. 1853); «Śląsk» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Sierpiński 1966, Letzner 1849f, Weigel 1806); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Bory Dolnośląskie» (Warchałowski 1971); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1884)