Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptocephalus sexpunctatus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek palearktyczny, w Fennoskandii docierający do najdalszych krańców północnych. W Polsce dość pospolity. Występuje na pobrzeżach lasów, w młodnikach, widnych zaroślach i na porębach. Spotykany od maja do sierpnia na leszczynie, głogach, brzozach i różnych gatunkach wierzb i dębów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Augustowska — Starożyn (Borowiec L.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań-Dębica (Ciszkiewicz 1930), jezioro Skrzynka (Borowiec L.*); Nizina Mazowiecka: Kampinoski Park Narodowy — Pociecha (Borowiec L.*); Dolny Śląsk (Dietl 1895, Kolbe W. 1921b, Polentz 1939b, Warchałowski 1975, Gerhardt 1910, Gerhardt 1891c), Wrocław-Rędzin, Wołów (Borowiec L.*); Wzgórza Trzebnickie: Borowa Oleśnicka, Topolice woj. Wrocław (Gerhardt 1898), Stary Wołów (Borowiec L.*); Górny Śląsk: Racibórz, Zawada Książęca koło Raciborza (Roger 1856, Kelch 1846); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kotula 1873); Wyżyna Małopolska: Łódź, Rogów, Lublinek koło Łodzi (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b); Roztocze (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910, Gerhardt 1909, Gerhardt 1891c, Klette 1876); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853), Góry Kłodzkie (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1846), koło Żywca (Wachtl 1870); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Bieszczady: Łopieninka, Zatwarnica (Borowiec 1984e); Pieniny (Szujecki 1966b); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Warchałowski 1971); «Prusy» (Lentz 1857, Siebold 1847); «Śląsk» (Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913, Letzner 1871, Weigel 1806, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
Beskid Wschodni: — terra typica! dla C. 6-punctatus a. trijunctus Trella, Krosno