Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptocephalus violaceus Laicharting, 1781
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek zamieszkujący w środkowej i południowej części Europy, notowany ponadto z Syberii Zachodniej. W Polsce spotykany rzadko i sporadycznie; wykazywany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju, przy czym w niektórych krainach w XX wieku nie łowiony. Występuje na terenach nizinnych i górzystych. Chrząszcz ciepłolubny, zasiedlający nasłonecznione zbocza i poręby, w środowiskach kserotermicznych zwykle liczny. Spotyka się go w czerwcu i lipcu na różnych krzewach i drzewach liściastych oraz roślinach zielnych z rodziny złożonych. Jako roślina żywicielska jest wymieniana wierzba iwa — Salix caprea L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Mosina (Schumann 1906, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Wawer (Osterloff 1884); Dolny Śląsk: okolice Malczyc (Kolbe W. 1915), Wrocław-Osobowice, Miękinia koło Środy Śląskiej (Polentz 1938), Sieniawka koło Łagiewnik (Borowiec L.*); Górny Śląsk: Racibórz, Krasiejów woj. Opole (Roger 1856, Kelch 1846); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Wyczerpy kolo Częstochowy (Lgocki 1908), Jura Krakowsko-Częstochowska (Warchałowski 1971); Wyżyna Małopolska: Krzyżanowice, Góry Pieprzowe (Borowiec L.*); Góry Świętokrzyskie: Grzegorzowice koło Waśniowa (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Puławy, Kazimierz Dolny nad Wisłą (Jakobson 1915b); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913, Warchałowski 1971); Nizina Sandomierska (Warchałowski 1971); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1910, Gerhardt 1903, Gerhardt 1898, Klette 1876); Sudety Wschodnie: Lądek-Zdrój, Kletno koło Bystrzycy Kłodzkiej (Klotze 1873); Beskid Zachodni: okolice Żywca (Wachtl 1870); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d), Łukawica koło Leska (Borowiec 1984c), Łuczyce koło Przemyśla (Borowiec L.*); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1951, Siebold 1847); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Warchałowski 1971, Kuhnt 1912, Letzner 1871, Weigel 1806, Gerhardt 1891c); «Karpaty Wschodnie» (Miller 1868); «Podkarpacie» (Warchałowski 1971); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886)