Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Timarcha (Metallotimarcha) metallica (Laicharting, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek zasiedlający środkową i południowo-wschodnią część Europy. W Polsce notowany głównie z południowej części kraju; jedyna wzmianka sprzed przeszło stu lat o znalezieniu tego chrząszcza w Płocku nie znalazła dotychczas potwierdzenia. Występuje na podgórzach i w niższych położeniach górskich sięgając do piętra alpejskiego. Spotykany od lipca do października na polanach leśnych, połoninach, ścieżkach i pod kamieniami. Żeruje na borówce czarnej — Vaccinium myrtillus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żmigród, Milicz (Gerhardt 1891c, Kuntzen 1919c, Letzner 1871); Nizina Mazowiecka: Płock (Osterloff 1884); Dolny Śląsk: Legnica (Gerhardt 1891c, Letzner 1871), Dąbrowa Niemodlińska (Borowiec L.*); Górny Śląsk (Lgocki 1908, Letzner 1871, Letzner 1881c, Kelch 1846, Kuntzen 1919c, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Kotula 1873, Kuntzen 1919c, Pongrácz 1923, Warchałowski 1973); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Pongrácz 1923, Warchałowski 1973); Góry Świętokrzyskie (Szujecki 1958b, Głazek 1939, Ćmak 1960, Warchałowski 1973); Roztocze: Kornie woj. Zamość (Łomnicki M.A. 1886, Nowicki M. 1870), Roztoczański Park Narodowy (Borowiec L.*); Sudety Zachodnie (Kuntzen 1919c, Weise J. 1921, Schwartz i Schieck 1863, Matzek 1843, Gerhardt 1891c), Nowa Ruda (Borowiec L.*); Sudety Wschodnie (Schwarz E. 1870, Koltze 1873, Dietl 1902d, Kuntzen 1919c, Polentz 1949, Joseph 1868, Zebe G. 1853, Joseph 1869), Kletno (Borowiec L.*); Beskid Zachodni (Nowicki M. 1873, Matzek 1843, Letzner 1871, Osterloff 1884, Reitter 1870, Wachtl 1870, Kotula 1873, Stobiecki 1883, Gerhardt 1891c, Kiss 1907, Kuntzen 1919c, Pawłowski J. 1967), Przehyba (Borowiec L.*); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886), na zboczu Cyrli 1158 m n.p.m. nad Białką (Ciszkiewicz 1930), Nowy Targ (Borowiec L.*); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864), okolice Przemyśla (Trella 1930d, Warchałowski 1973, Trella 1938); Bieszczady: kilkanaście miejscowości (Borowiec 1984c); Pieniny (Łomnicki M.A. 1886); Tatry (Łomnicki M.A. 1886, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1864, Miller 1859b, Łomnicki M.A. 1866, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1868b), Dolina ku Dziurze (Borowiec L.*); «Śląsk» (Rosenhauer 1882, Seidlitz 1891, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Letzner 1871, Matzek 1843, Gravenhorst 1836, Schilling 1832, Schilling 1829b, Letzner 1884g, Letzner 1884e); «Beskidy» (Kelch 1846); «Sudety» (Warchałowski 1973); «Wzgórza Małopolski» (Kuntze i Noskiewicz 1926); «Wzgórza Lubelszczyzny» (Kuntze i Noskiewicz 1926); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla Timarcha splendens Matzek «Karpaty»