Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek palearktyczny, przez niektórych autorów notowany jako kosmopolityczny. W Europie zamieszkujący niemal cały kontynent prócz skrajnych obszarów północnych. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych głównie w południowej części kraju. Zasiedla tereny nizinne i górzyste aż do strefy subalpejskiej. Występuje głównie jako synantrop w stodołach, szopach, drewutniach, pomieszczeniach dla zwierząt, piwnicach, spichrzach zbożowych i młynach. Żeruje na gnijących i pleśniejących materiałach i substancjach pochodzenia roślinnego, jak drewno, słoma, siano, plewy, ściółka, wytłoczyny owoców, ziarna zbóż i przetwory roślinne. Rzadko znajdowany w warunkach naturalnych na przegrzybiałym drewnie, pod odstającą korą i opadłym listowiem oraz na hubach. Obserwowano loty chrząszczy przed zachodem słońca w letnie ciepłe wieczory.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Brischke 1888, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932), Gdańsk (Burakowski*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Szulczewski 1922), Toruń (Burakowski*); Nizina Mazowiecka: Siennica (Burakowski*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888), Pątnów Legnicki (Burakowski*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1888); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888), Szczakowa, Zaborze koło Oświęcimia (Burakowski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908), Kraków-Ogród Botaniczny (Burakowski*); Wyżyna Małopolska: Słomniki (Burakowski*); Wyżyna Lubelska: Chełm (Kamiński 1972, Kamiński i Buderacka-Niechwiejczyk 1972); Roztocze: Sabaudia woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Gosławice koło Tarnowa (Burakowski*); Sudety Zachodnie (Letzner 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Kolbe W. 1892), Jawor (Burakowski*); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Letzner 1888); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Letzner 1888), Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967), Zawoja, Zebrzydowice koło Brodów (Burakowski*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c), Czudec koło Strzyżowa (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Borowiec i Tarnawski 1983); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Weigel 1806, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)