Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chrysolina (Craspeda) limbata (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, na północ sięgający po Danię i południowe prowincje Szwecji; notowany też z Kaukazu, Kazachstanu i Syberii. W Polsce znany z kilkunastu krain od Pojezierzy aż po Tatry. Występuje głównie na suchych terenach otwartych. Żeruje na różnych gatunkach babek — Plantago L., bylic — Artemisia L. Postacie dojrzałe poławiano wiosną i jesienią.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: góra Wierzyca (Grentzenberg 1896), okolice Lęborka (Lüllwitz 1916, Lüllwitz 1914); Pojezierze Mazurskie: nadleśnictwo Szeroki Bór (Nunberg 1976c), Puszcza Augustowska (Borowiec L.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1910, Tumm 1904, Schumann 1906, Szulczewski 1922, Warchałowski 1973, Gerhardt 1891c), Gniewkowo (Borowiec L.*); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Osterloff 1884), Puszcza Biała — Leszczydół (Borowiec L.*); Dolny Śląsk: Legnica i okolice (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Gogolin (Polentz 1938); Górny Śląsk (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Stefek 1939, Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Rytwiany koło Staszowa (Varendorff 1917b); Wyżyna Lubelska: Puławy i okolice (Jakobson 1915b); Roztocze (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Wólka Niedźwiecka (Jabłoński 1869), okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Żywiec (Wachtl 1870), Szczepanów koło Leska (Warzecha 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Tatry (Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); Polska Południowa (Warchałowski 1973); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Letzner 1871, Kuhnt 1912, Letzner 1842f, Schilling i Rendschmidt 1835c, Weigel 1806); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)