Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oreina (Allorina) bidentata Bontems, 1981
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozsiedlony w Pirenejach, Alpach, Górach Dynarskich i Karpatach Wschodnich oraz przedgórzach tych obszarów. Występowanie w Polsce, w świetle ostatnich badań, mało prawdopodobne. W ubiegłym stuleciu wykazywany z nielicznych stanowisk w pięciu krainach, co winno być potwierdzone nowymi materiałami. Omyłkowo wykazany z okolic Komańczy (Węgrzecki 1963), odnośne okazy dowodowe według L. Borowca (1984c) należą do O. (A.) caerulea (Oliv.). Poławiany na różnych roślinach z rodziny złożonych — Compositae, zwłaszcza na lepiężnikach — Petasites Mill. i starcach — Senecio L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870, Warchałowski 1973); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Kiesenwetter 1870, Kleine 1921b); Beskid Zachodni: Babia Góra (Warchałowski 1973, Kiesenwetter 1870), Lipowa koło Żywca (Wachtl 1870), Beskid Żywiecki (Warchałowski 1973); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Osterloff 1884); Tatry (Warchałowski 1973, Osterloff 1884); «Śląsk» (Winkler A. 1930, Hänel 1937c, Schilling i Rendschmidt 1835c, Bach 1856, Reitter 1870, Łomnicki M.A. 1913); «Karpaty Wschodnie» (Kiesenwetter 1870); Sudety (Kiesenwetter 1870, Letzner 1871); «Beskidy» (Kiesenwetter 1870); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1884)