Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hydrothassa hannoveriana (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek europejski, rozmieszczony od Wysp Brytyjskich, Danii i południowych prowincji Fennoskandii po środkowe części kontynentu. W Polsce dość rzadko spotykany, notowany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, ale prawdopodobnie występuje na całym obszarze prócz wyższych gór. Zasiedla moczary i łąki podmokłe, gdzie zwykle żeruje na knieci błotnej — Caltha palustris L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Weise J. 1883d, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916), Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1914); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Augustowska — Rubcowo (Borowiec L.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Schumann 1906, Szulczewski 1922, Stypa-Mirek 1963, Letzner 1871); Dolny Śląsk (Warchałowski 1975, Letzner 1871, Fein i Haase 1881, Fein i Kletke 1884, Fein 1884d, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1897, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1900); Górny Śląsk (Wanka 1915, Lgocki 1908, Seidel 1937); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Chabielice koło Szczercowa, Giełzów, Modlica koło Tuszyna, Rąbień koło Łodzi (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska (Jakobson 1915b); Beskid Zachodni (Stobiecki 1883, Wanka 1915, Wanka 1927, Pawłowski J. 1967, Kulczyński W. 1873); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Polska (Warchałowski 1973, Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Herbst 1783); «Śląsk» (Gerhardt 1891c, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Letzner 1844, Weigel 1806); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin — locus typicus! dla H. hannoverana var. calthae J, Weise i var. germanica J. Weise
«Pomorze»: — terra typica! dla Chrysomela Rannuculi Herbst; «Prusy»