Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chrysomela (Strickerus) cuprea Fabricius, 1775
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek obejmujący zasięgiem środkową i północną część Europy, sięga w Fennoskandii poza koło podbiegunowe, a na wschód dociera do Zachodniej i Środkowej Syberii. W Polsce, choć nie jest jeszcze znany z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Notowany z nielicznych, przeważnie pojedynczych stanowisk w poszczególnych krainach. Według A. Warchałowskiego (1973) omawiany gatunek jest pospolitszy w dzielnicach północnych, co nie ma potwierdzenia w dotychczasowych doniesieniach (brak danych o jego rozmieszczeniu na Pojezierzach, Podlasiu, Nizinie Mazowieckiej). Spotykany na wilgotnych łąkach i w pobliżu cieków wodnych. Postacie dojrzałe poławiano zwykle w lecie na różnych gatunkach wierzb i topól, przypadkowo również na olszach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 16 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 16 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Szulczewski 1922, Kolbe W. 1927, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Osterloff 1884, Fein 1889, Schumann 1907
KFP 16 Puszcza Białowieska Białowieża Borowiec L.*
KFP 16 Dolny Śląsk Polentz 1932, Warchałowski 1975, Polentz 1933, Letzner 1858c, Letzner 1871, Fein i Haase 1881, Fein 1884, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1928
KFP 16 Górny Śląsk Obora koło Raciborza Kelch 1846
KFP 16 Górny Śląsk Racibórz Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Roger 1856, Gerhardt 1910
KFP 16 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Ojców Osterloff 1884
KFP 16 Roztocze Obrocz woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 16 Sudety Zachodnie Kotlina Jeleniogórska Gerhardt 1910, Letzner 1871, Gerhardt 1891c
KFP 16 Sudety Wschodnie Złoty Stok Gerhardt 1910, Letzner 1871, Gerhardt 1891c
KFP 16 Beskid Zachodni Ustroń Kelch 1846
KFP 16 Beskid Zachodni Lipowa koło Żywca Wachtl 1870
KFP 16 Kotlina Nowotarska Zakopane Łomnicki M.A. 1886
KFP 16 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930d
KFP 16 Bieszczady Borowiec 1984c, Szujecki 1966b
KFP 16 Tatry Nowicki M. 1873
KFP 16 Polska Kuntze R. 1936, Warchałowski 1973, Łomnicki M.A. 1913
KFP 16 «Pomorze» Horion 1951
KFP 16 «Prusy» Schilsky 1888, Horion 1951, Siebold 1847
KFP 16 «Śląsk» Kuhnt 1912, Schilling i Rendschmidt 1835c
KFP 16 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 16 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884

Uwagi:
Dolny Śląsk: Dębno — locus typicus! dla Melasoma cuprea a. coeruleovirens W. KOLBE
Górny Śląsk: Kobylniki koło Środy Śląskiej — locus typicus! dla Melasoma cuprea a. aeneovirens POLENTZ, f. castanea POLENTZ, f. coerulea POLENTZ, f. flavella POLENTZ, f. olivacea POLENTZ i f. violacea POLENTZ