Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chrysomela (Strickerus) vigintipunctata (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozmieszczony w środkowej części Europy, na północ sięgający po Szwecję, Karelię i kraje nadbałtyckie, a na wschód przez Syberię docierający do Mongolii, północnych Chin, Półwyspu Koreańskiego i Japonii. W Polsce dość rzadko spotykany, ale niekiedy poławiany w dużej liczbie osobników; występuje prawdopodobnie na całym obszarze, nie jest jednak jeszcze znany z niektórych krain. Postacie dojrzałe łowiono od wiosny do jesieni na różnych gatunkach wierzb. Larwy żerują na liściach wierzb, przepoczwarczają się na spodniej stronie liści lub na gałązkach. Młode chrząszcze pojawiają się w lipcu, po obfitym żerowaniu na okres zimowy wywędrowują do ściółki lub pod odstającą korę.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Elbląg (Lentz 1857, Lentz 1879, Siebold 1847); Pojezierze Mazurskie: Pasłęk (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879), Gutkowo koło Olsztyna (Borowiec L.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Varendorff 1905, Stypa-Mirek 1963, Schumann 1907, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922), Poznań, Burzenin woj. Sieradz (Borowiec L.*); Nizina Mazowiecka: Chojnów koło Piaseczna (Tenenbaum 1936); Dolny Śląsk (Gerhardt 1891c, Wocke 1855, Letzner 1871, Schneider W.G. 1861c, Gerhardt 1910, Scholz R. 1907, Polentz 1932, Polentz 1933, Warchałowski 1975), Wrocław-Zakrzów (Borowiec L.*); Wzgórza Trzebnickie: Topolice woj. Wrocław (Gerhardt 1898), Borowa Oleśnicka (Borowiec L.*); Górny Śląsk (Osterloff 1884, Gerhardt 1891c, Kelch 1846, Stefek 1939, Gerhardt 1910, Roger 1856, Letzner 1871); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Szujecki 1966b), Lublinek koło Łodzi, Sulejów, Modlica koło Tuszyna (Borowiec L.*); Roztocze: Nart woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1910, Kolbe W. 1899b, Gerhardt 1890, Gerhardt 1891c, Letzner 1871, Schneider W.G. 1861c); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1846), Babia Góra (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d), Liszna koło Sanoka (Borowiec 1984c); Bieszczady: Moczarne, Stuposiany (Borowiec 1984c); Polska (Kuntze R. 1936, Warchałowski 1973, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1909, Schilsky 1888); «Śląsk» (Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1870, Kuhnt 1912, Weigel 1806, Schilling i Rendschmidt 1835c); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Miękinia koło Środy Śląskiej — locus typicus! dla Melasoma vigintipunctata f. vigintiduopunctata Polentz i a. rufulus Polentz