Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lochmaea capreae (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozpowszechniony w całej Palearktyce prócz Afryki Północnej; w Europie na północ sięgający po wybrzeża Morza Barentsa. W Polsce występuje na całym obszarze, ale nie jest jeszcze notowany z niektórych krain. Żyje na wierzbach, topolach i brzozach; notowany jako szkodnik w uprawach wierzby koszykarskiej oraz w szkółkach i młodnikach brzozowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Enderlein 1908, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Augustowska — rezerwat Starożyn (Borowiec L.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Stypa-Mirek 1963, Kagan i in. 1963b, Szulczewski 1922, Kéler 1927, Prell 1929, Skwarra 1929, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Koehler i in. 1959, Koehler i in. 1961, Kadłubowski i Czalej 1962, Riabinin 1961, Osterloff 1884, Riedel 1893, Schumann 1907); Nizina Mazowiecka (Ruszkowski J.W. 1933, Osterloff 1884, Ruszkowski J.W. 1925b, Woroniecka 1928, Kuntze R. 1936, Kinelski i Szujecki 1972); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d), Białowieża (Borowiec L.*); Dolny Śląsk (Polentz 1938, Warchałowski 1975, Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e), rezerwat Łąki Sulistrowickie (Borowiec 1987), Wrocław-Wojnów, Dąbrowa Niemodlińska (Borowiec L.*); Wzgórza Trzebnickie: Złotów (Borowiec L.*); Górny Śląsk (Schubert 1934, Kelch 1846, Roger 1856, Chłodny i in. 1981, Schnaider Z. 1974, Chłodny 1978); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Haber 1952, Jabłoński 1869); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873), leśnictwo Mniszek i Lasków (Karczewski 1962b), Modlica, Chociszew koło Parzęczewa (Borowiec L.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy — «Mokry Bór», rezerwat «Czarny Las» (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska (Ruszkowski J.W. 1933, Woroniecka-Siemaszkowa 1929, Kuntze R. 1936, Riabinin 1958, Riabinin 1961, Riabinin 1965); Roztocze: Sabaudia woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska (Schnaider Z. 1962, Schaitter 1870, Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1909e, Gerhardt 1909); Sudety Wschodnie (Skwarra 1929); Beskid Zachodni (Pawłowski J. 1967, Stobiecki 1883, Kotula 1874, Wachtl 1870); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Bieszczady (Borowiec 1984c); Polska (Kuntze R. 1936, Tenenbaum 1938, Szujecki 1966b, Warchałowski 1973, Wajgiel 1875, Łomnicki M.A. 1913, Kulwieć 1907); Polska Zachodnia (Kadłubowski 1973); «Pomorze» (Kéler 1927); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Letzner 1871, Reitter 1870, Weigel 1806); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)