Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Luperus longicornis (Fabricius, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i północnej części Europy oraz w górach Europy Południowej, w prawie całej europejskiej części ZSRR i w Syberii Zachodniej. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich, ale nie jest jeszcze znany z niektórych krain. Żyje na olszach i leszczynie; postacie dojrzałe poławiano głównie w maju i czerwcu, żerują one na liściach. Larwy żyją i przepoczwarczają się w glebie, odżywiają się korzeniami traw.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916), Mierzeja Łebska (Dreyfeldt 1933), Smołdzino (Borowiec L.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Poznania (Szulczewski 1922, Schumann 1907), Chlebowo koło Obornik Wielkopolskich (Stypa-Mirek 1963); Puszcza Białowieska (Węgrzecki 1963), Polana Białowieska (Borowiec L.*); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1870c), Dąbrowa Niemodlińska (Borowiec L.*); Wzgórza Trzebnickie (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Leder 1872); Górny Śląsk (Tomków 1978, Tomków 1977, Chłodny 1978, Chłodny i in. 1982); Roztocze: Zwierzyniec i Górecko Kościelne woj. Zamość (Tenenbaum 1918), Józefów (Borowiec L.*); Nizina Sandomierska: Kłaj koło Bochni (Rybiński 1903), Damienice woj. Tarnów (Tomków 1978, Tomków 1977); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1932); Polska (Kuntze R. 1936, Łomnicki M.A. 1913, Warchałowski 1973); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912)