Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Luperus saxonicus (Gmelin, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek zasiedlający pas nizin od północnej Francji do środkowej części kontynentu; notowany poza tym z południowej Szwecji. Według A. Warchałowskiego (1973) występowanie tego gatunku w Polsce nie jest pewne. Wykazywany z nielicznych stanowisk w 11 krainach, głównie na podstawie danych z ubiegłego stulecia, w początkach bieżącego wieku wykazany był z Pobrzeża Bałtyku i Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Większość danych o jego występowaniu jest mało wiarygodna, w zbiorach Instytutu Zoologii PAN w Warszawie i Zakładu Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej w Krakowie nie ma okazów tego gatunku, a często okazy L. xanthopoda (Schr.) oznaczane są błędnie jako L. saxonicus (Gmel.) (L. Borowiec*). Występuje na wiązach i wierzbach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 17 Pobrzeże Bałtyku Zaleskie woj. Słupsk Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916
KFP 17 Pojezierze Mazurskie Ostróda Kugelann 1792
KFP 17 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Szulczewski 1922
KFP 17 Nizina Mazowiecka Miłosna kolo Warszawy, Pułtusk Osterloff 1884
KFP 17 Dolny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Warchałowski 1973
KFP 17 Górny Śląsk Racibórz Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871
KFP 17 Wyżyna Lubelska Lublin Wańkowicz 1878, Tarnani 1903
KFP 17 Nizina Sandomierska Gawłówek woj. Tarnów Kotula 1873
KFP 17 Sudety Wschodnie Śnieżnik Kłodzki Letzner 1871
KFP 17 Beskid Zachodni Ustroń Kelch 1846
KFP 17 Beskid Zachodni Cieszyn Letzner 1871
KFP 17 Tatry Nowicki M. 1868, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1868b
KFP 17 Polska Wajgiel 1875, Łomnicki M.A. 1913
KFP 17 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1857
KFP 17 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 17 «Śląsk» Gerhardt 1893d, Kuhnt 1912, Horion 1951
KFP 17 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 17 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873