Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ennearthron pruinosulum (Perris, 1864)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozsiedlony głównie w Europie Południowej, poza tym notowany z izolowanych stanowisk w Szwecji środkowej oraz na Morawach. W Polsce dotychczas z całą pewnością nie stwierdzony. W końcu ubiegłego i na początku bieżącego wieku, ogólnikowo wykazywany ze Śląska, Beskidów i Galicji, ale wzmianki te później nie znalazły nigdzie potwierdzenia. Występuje w suchych gałęziach lip, pod przegrzybioną korą, zwłaszcza w chodnikach kornika Ernoporus tiliae (Panzer), znajdowany również w dziupli lipy na białym owocniku huby z rodzaju żagiew — Polyporus (Mich.) ex Fr. em. Donk.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Śląsk» (Schilsky 1888, Łomnicki M.A. 1913, Kolbe W. 1913); «Beskidy» (Seidlitz 1889); «Galicja» (Jakobson 1915)