Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllotreta nigripes (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie, północno-zachodniej Afryce i Azji Mniejszej po Morze Kaspijskie. W Polsce występuje na całym obszarze prócz wyższych partii górskich, jednak nie jest jeszcze znany z niektórych krain. Żeruje na różnych gatunkach roślin z rodziny krzyżowych — Cruciferae, poza tym na rezedzie żółtej — Reseda lutea L., rezedzie pachnącej — R. odorata L. oraz na nasturcji — Tropaeolum majus L. Chrząszcz zaliczany jest do groźnych szkodników upraw roślin krzyżowych. Larwa żeruję na korzeniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Engel 1938); Pojezierze Mazurskie (Żurańska 1962, Żurańska 1962b, Żurańska 1965, Wengris 1962b, Żurańska 1960); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Ruszkowski J.W. 1937, Błażejewska 1960, Cmoluch 1960, Obarski 1960b, Obarski 1961b, Stypa-Mirek 1960, Stypa-Mirek 1963); Nizina Mazowiecka (Kuntze R. 1936, Osterloff 1884, Ruszkowski J.W. 1925b, Ruszkowski J.W. 1933, Mokrzecki 1928, Obarski 1960b, Obarski 1961b, Obarski 1962); Dolny Śląsk (Letzner 1847i, Schwarz i Letzner 1874, Jeschke 1938, Warchałowski 1975, Borowiec 1987), Wrocław (Borowiec L.*); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1846), Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Mazurowa 1951, Łomnicki M.A. 1886, Boehm 1873); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Strawiński 1933, Ruszkowski J.W. 1937), Skowronno (Borowiec L.*); Góry Świętokrzyskie: Skała koło Słupi Nowej (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska (Ziarkiewicz 1961, Kuntze R. 1936, Ziarkiewicz 1952, Härdtl 1944), Tarnogóra koło Izbicy (Borowiec L.*); Roztocze (Kuntze R. 1930b, Tenenbaum 1913, Fejfer F. 1924), Kąty koło Szczebrzeszyna, Józefów, Lipowiec koło Zwierzyńca (Borowiec L.*); Sudety Zachodnie: Topieliska koło Dusznik Zdroju (Harnisch 1925); Beskid Zachodni: Podłęże (Mazurowa 1951), Babia Góra (Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d), Rokszyce koło Przemyśla (Borowiec L.*); Polska (Warchałowski 1978, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1847c, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «woj. szczecińskie» (Kamiński 1957); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1847c)