Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Diphyllocis opaculus (Reitter, 1878b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek południowoeuropejski, wkraczający izolowanymi stanowiskami do południowo-wschodniej części Europy środkowej. Notowany dotychczas z nielicznych stanowisk na Sardynii, we Włoszech północnych, w Słowenii, Bośni, Banacie, na Węgrzech, Słowacji i w Beskidzie Śląskim, poza tym ogólnikowo, bez bliższych danych z Karpat Wschodnich. Wszędzie należy do wielkich rzadkości, poławiany na ogół w pojedynczych okazach, jednorazowo w poszczególnych rejonach. Gatunek był opisany na podstawie okazów znalezionych w Beskidzie i na Węgrzech. Mimo że od opisania omawianego chrząszcza upłynęło przeszło sto lat, nie był on na tych obszarach powtórnie znaleziony. Bionomia nie znana. Poławiany pod korą starego pieńka dębu, na płotach z gałęzi, na suchych i schnących gałęziach, w starych owocnikach hub i na ich grzybni, występujących na starych dębach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni (Reitter 1878, Reitter 1878b, Seidlitz 1889, Horion 1961); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Schilsky 1888, Jakobson 1915); «Karpaty Wschodnie» (Łomnicki M.A. 1891); «Beskidy» (Reitter 1911, Kolbe W. 1913, Horion 1951); «Galicja» (Jakobson 1915)