Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Longitarsus tabidus (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich, Danii, południowych prowincji Fennoskandii i Karelii po kraje śródziemnomorskie, na wschód sięgający po Azję Mniejszą, kraje kaukaskie i Azję Środkową. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z wielu krain, występuje na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Żeruje na dziewannach — Verbascum L., zwłaszcza na dziewannie pospolitej — V. nigrum L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Sopot, Koszalin (Mohr 1962); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Pojezierze Mazurskie: Mikaszówka w Puszczy Augustowskiej (Borowiec L.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Warchałowski 1960, Warchałowski 1965, Stypa-Mirek 1963, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1884, Tenenbaum 1929, Tenenbaum 1925); Puszcza Białowieska: Białowieża (Borowiec L.*); Dolny Śląsk (Gerhardt 1911, Gerhardt 1911d, Kolbe W. 1918, Warchałowski 1960, Warchałowski 1975, Gerhardt 1910, Gerhardt 1891c); Wzgórza Trzebnickie: Kępno, Trzebnica (Warchałowski 1960, Warchałowski 1965); Górny Śląsk (Reitter 1870, Gerhardt 1891c, Kelch 1846, Warchałowski 1960, Gerhardt 1910, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Mazurowa 1951); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek, Łódź, Ceteń koło Poświętnego, Skowronno, Giełzów koło Inowłodza (Borowiec L.*); Roztocze (Tenenbaum 1913), Józefów (Borowiec L.*); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1920); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d, Trella 1936); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Warchałowski 1978); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Nowicki M. 1873, Zebe G. 1853, Schilling 1847c); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1847c)