Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Orchesia (Orchestera) luteipalpis Mulsant et Guillebeau, 1857
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek europejski, rozprzestrzeniony od Francji i północno - zachodnich Włoch przez Europę środkową aż do południowej Skandynawii i wschodnich krajów bałtyckich. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce chrząszcz ten należy do wielkich rzadkości; znany dotychczas tylko z jednego stanowiska na podstawie wzmianki sprzed przeszło stu lat, dlatego też rozmieszczenie omawianego gatunku w naszym kraju wymaga uzupełniających badań. Bionomia i wymagania ekologiczne nie są dokładnie poznane. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do lipca w hubach na drzewach liściastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: