Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Orchesia (Clinocrara) blandula Brancsik, 1874
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek górski, wykazywany z Alp Wschodnich, Sudetów, Beskidów Karpat, Siedmiogrodu i północnych Bałkanów. Wszędzie bardzo rzadko spotykany. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w Sudetach i Beskidach, ale uzupełniające dane ze zbiorów wskazują na szersze jego rozsiedlenie w południowej części kraju. Występuje w lasach górskich i podgórskich, najczęściej w lasach bukowych — na suchych gałęziach, starych hubach, pod odstającą korą i pod przegrzybiałym opadłym listowiem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: Kowary (Kolbe W. 1909, Gerhardt 1910, Horion 1956); Sudety Wschodnie (Weise 1883, Gerhardt 1895, Gerhardt 1895b, Gerhardt 1910, Seidlitz 1898, Scholz R. 1929f, Horion 1956); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Wanka 1915, Wanka 1920), Beskid Sądecki — Muszyna, Makowica koło Rytra, Beskid Śląski - Wielka Czantoria (Burakowski*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923, Trella 1939b); Bieszczady: Baligród, Habkowce, Pszczeliny, Bereżki, Ustrzyki Górne, góry — Szeroki Wierch, Tarnica, Bukowe Berdo, Smerek (Burakowski*); Pieniny: Krościenko, Białe Skały, Trzy Korony (Burakowski*); Tatry (Burakowski*); «Śląsk» (Schilsky 1888, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Kolbe W. 1914, Csiki 1924, Horion 1951); «Karpaty» (Seidlitz 1898, Reitter 1878b, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Csiki 1924); «Sudety» (Reitter 1911, Kaszab 1969); «Beskidy» (Reitter 1911)