Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Crepidodera plutus (Latreille, 1804f)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek północnopalearktyczny, rozsiedlony w znacznej części Europy, na wschód przez Syberię docierający do Azji Środkowej, Mongolii, północnych Chin, Korei i Japonii; w Europie zamieszkujący głównie środkową część kontynentu, na północ sięgający po Wyspy Brytyjskie, Danię i Białoruską SRR, a na południe po północną Hiszpanię, środkowe Włochy, Nizinę Tracką i Kaukaz. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany z nielicznych, przeważnie pojedynczych stanowisk w ośmiu krainach. Żeruje głównie na wierzbach wąskolistnych, jak wierzba purpurowa — Salix purpurea L. i w. wiciowa — S. viminalis L. oraz ich mieszańce.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Helm 1880, Lüllwitz 1916, Heikertinger i Csiki 1940); Pojezierze Pomorskie: Kaczynos koło Malborka (Lentz 1876, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań-Dębina (Stypa-Mirek 1963); Dolny Śląsk: Legnica (Gerhardt 1891c), Muszkowice koło Ząbkowic Śląskich (Warchałowski 1975), Wrocław-Zakrzów, Wrocław-Księże Małe (Borowiec L.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazurowa 1951, Łomnicki M.A. 1904); Wyżyna Lubelska: Puławy (Härdtl 1944); Beskid Zachodni: Skawina (Mazurowa 1951); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1936, Trella 1930d); Polska (Warchałowski 1978, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Letzner 1876, Gerhardt 1910, Letzner 1873, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «nad Odrą» (Weise J. 1886)