Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Podagrica malvae (Illiger, 1807d)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek obejmujący zasięgiem baseny mórz: Śródziemnego, Czarnego i Kaspijskiego, nadto część środkowej i wschodniej Europy, Azję Mniejszą i Azję Środkową. Tworzy trzy podgatunki, z których P. malvae saracena (Reiche) występuje w Mezopotamii, Azji Mniejszej i Azji Środkowej; drugi podgatunek, P. malvae semirufa (Küst.) jest rozmieszczony na europejskich wybrzeżach Morza Śródziemnego i w północno-zachodniej Afryce, natomiast podgatunek nominotypowy zasiedla pozostałą część obszaru rozsiedlenia, którego granica północna przebiega od Francji przez Hesję i Turyngię, południową część Polski i Podole po dorzecze dolnej Wołgi i północny Kazachstan. W Polsce należy go zaliczyć do wielkich rzadkości — znany tylko z pojedynczych stanowisk w dwu kramach południowych. Ponadto dawne wzmianki o napotkaniu go na Mazowszu i na pobrzeżu Bałtyku polegają według A. Warchałowskiego* ze względu na ogólne rozmieszczenie, na pomyłce w oznaczeniu. Występuje na różnych gatunkach roślin z rodziny ślazowatych — Malvaceae, zwłaszcza na ślazie dzikim — Malva silvestris L. i ś. zaniedbanym — M. neglecta Wall.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1857, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Kutna (Osterloff 1884); Nizina Mazowiecka: Rawa Mazowiecka (Osterloff 1884); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Przegorzały (Rybiński 1897); Nizina Sandomierska: Tarnów (Stefek 1939); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Południowa (Warchałowski 1978); «Prusy» (Zebe G. 1853, Bach 1859, Schilsky 1888, Schilsky 1909)