Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mantura ambigua (Kutschera, 1862)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek obejmujący zasięgiem część południową Skandynawii, Danię, północne prowincje RFN, Holandię, Belgię i północną Francję. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Jednorazowa wzmianka sprzed przeszło stu lat o znalezieniu tego chrząszcza w Legnicy nie znalazła później potwierdzenia w spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910). Występuje na szczawiach — Rumex L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Legnica (Letzner 1871); «Śląsk» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913)