Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mantura obtusata (Gyllenhal, 1813)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek europejski, rozsiedlony od Anglii i południowej Skandynawii przez środkową część kontynentu aż do sfery roślinności śródziemnomorskiej. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale bywa łowiony rzadko i przeważnie w niewielkiej liczbie osobników; notowany jest z nielicznych stanowisk w ośmiu krainach. Żeruje na szczawiach — Rumex L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Engel 1938, Warchałowski 1978); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gądki woj. Poznań (Stypa-Mirek 1963); Dolny Śląsk (Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Polentz 1939b), Wrocław-Wojnów (Borowiec L.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Warchałowski 1978, Mazurowa 1951); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Wieliczka (Nunberg 1947b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Tenenbaum 1937, Warchałowski 1978, Trella 1930d); «Prusy» (Zebe G. 1853, Lentz 1857, Bach 1859, Łomnicki M.A. 1913, Dommer 1850); «Śląsk» (Leder 1872, Kuhnt 1912, Letzner 1871); «Karpaty» (Heikertinger 1951); «Mazowsze» (Łomnicki M.A. 1913)