Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mantura rustica (Linnaeus, 1767)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozmieszczony w Europie od Wysp Brytyjskich, południowych prowincji Fennoskandii i Karelii po Pireneje, Sardynię, środkowe Włochy, Macedonię i Kaukaz, na wschód przez Syberię docierający do Japonii. W Polsce występuje zapewne w całym kraju, ale nie jest jeszcze znany z wielu krain. Żeruje na rdeście ptasim — Polygonum aviculare L. oraz na szczawiach — Rumex L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 17 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Lentz 1879
KFP 17 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 17 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Osterloff 1884, Gerhardt 1891c, Schumann 1907, Szulczewski 1922, Seidel 1931b, Stypa-Mirek 1963, Gerhardt 1910, Letzner 1871
KFP 17 Podlasie Białystok Roubal 1910b
KFP 17 Dolny Śląsk Warchałowski 1975, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Seidel 1931b
KFP 17 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Gerhardt 1910, Seidel 1931b
KFP 17 Górny Śląsk Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Seidel 1931b, Gerhardt 1891c, Kelch 1846, Roger 1856
KFP 17 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Osterloff 1884, Łomnicki M.A. 1886, Mazurowa 1951
KFP 17 Wyżyna Małopolska Burzenin Borowiec L.*
KFP 17 Wyżyna Lubelska Felin koło Lublina Ziarkiewicz 1961
KFP 17 Roztocze Obrocz woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 17 Roztocze Józefów Borowiec L.*
KFP 17 Nizina Sandomierska okolice Tarnowa Viertl 1872
KFP 17 Sudety Zachodnie Seidel 1931b, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 17 Beskid Zachodni Kotula 1873, Gerhardt 1891c, Wanka 1915, Koślińska 1963, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Letzner 1871, Reitter 1870
KFP 17 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930d
KFP 17 Polska Warchałowski 1978, Łomnicki M.A. 1913
KFP 17 «Pomorze» Kuhnt 1912, Schilsky 1909
KFP 17 «Prusy» Lentz 1857, Siebold 1847, Dommer 1850
KFP 17 «Śląsk» Gerhardt 1910c, Kuhnt 1912, Schilling 1847c, Weigel 1806
KFP 17 «Karpaty» Palij 1960
KFP 17 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 17 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 17 «Hrabstwo Kłodzkie» Schilling 1847c