Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chaetocnema (Chaetocnema) aridula (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek palearktyczny, rozprzestrzeniony od zachodnich wybrzeży Europy i Afryki Północnej przez Syberię po dorzecze Amura; w Europie na północ docierający do południowych prowincji Fennoskandii oraz Karelii. W Polsce chrząszcz pospolity, występujący zapewne na całym obszarze, jednak nie jest wykazany jeszcze z wielu krain. Spotykany na różnych gatunkach roślin z rodziny traw — Gramineae.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Lentz 1857, Węgrzecki 1932, Studziński i Juszczak 1972, Lüllwitz 1916), Słowiński Park Narodowy — Smołdzino (Borowiec L.*); Pojezierze Mazurskie (Żurańska 1965, Wengris 1962b, Żurańska 1962, Żurańska 1962b, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Stypa-Mirek 1960, Stypa-Mirek 1963, Mackiewicz 1971b, Schumann 1907, Szulczewski 1922, Ruszkowski J.W. 1933, Ruszkowski J.W. 1950, Kuntze R. 1936), Ruda Milicka (Borowiec L.*); Nizina Mazowiecka (Ruszkowski J.W. 1933, Wąsowska 1987, Ruszkowski J.W. 1950, Osterloff 1884); Puszcza Białowieska: Hajnówka (Borowiec L.*); Dolny Śląsk (Letzner 1847, Gerhardt 1906b, Gerhardt 1906e, Gerhardt 1910, Warchałowski 1975, Borowiec 1987, Schwarz i Letzner 1874, Roger 1856, Gerhardt 1879), Ząbkowice Śląskie (Borowiec L.*); Górny Śląsk (Reitter 1870, Kelch 1846, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Eichler W. 1914, Łomnicki M.A. 1886, Mazurowa 1951); Wyżyna Małopolska: Łódź, Sulejów, Inowłódz, Korzecko koło Chęcin, Skowronno, Chotel Czerwony (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Härdtl 1944, Gołębiowska 1951), Tarnogóra koło Izbicy (Borowiec L.*); Roztocze (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872); Sudety Zachodnie (Kiesenwetter i Märkel 1846, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Studziński 1968); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Studziński 1968, Studziński 1968b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Polska (Kuntze R. 1936, Łomnicki M.A. 1913, Warchałowski 1978); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Łomnicki M.A. 1913, Kuhnt 1912, Gerhardt 1891c); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Dobrzejów woj. Legnica — locus typicus! dla Ch. aridula var. Weisei Gerh.