Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Psylliodes instabilis Foudras, 1860
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek zamieszkujący głównie wybrzeża Afryki Północnej i południową część Europy, notowany też z krajów kaukaskich i Azji Mniejszej. W Europie na północ dociera do środkowej Francji, Nadrenii, Hesji, Turyngii i południowych przedgórzy Sudetów i Karpat. W Polsce w obecnych granicach jeszcze nie stwierdzony, ale istnieje prawdopodobieństwo odszukania go w południowej części kraju, gdyż znane są bliskie stanowiska na Słowacji i Morawach. Ogólnikowo wykazany ze Śląska na podstawie znalezisk poza naszymi granicami. Jako rośliny żywicielskie piśmiennictwo podaje pszonak drobnokwiatowy — Erisimum cheiranthoides L., pszonak pannoński — E. pannonicum Crantz, ubiorek okółkowy — Iberis umbellata L. oraz gorczycę polną — Sinapis arvensis L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 17 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 17 «Śląsk» Horion 1951, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912
KFP 17 «Karpaty» Heikertinger i Csiki 1940