Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cassida (Cassida) stigmatica Suffrian, 1844
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku ciągnie się wąskim pasem od Francji przez środkową i wschodnią część Europy po północny Kazachstan i Chiny. W Polsce znany z nielicznych, przeważnie pojedynczych stanowisk w poszczególnych krainach. Żeruje na wrotyczu pospolitym — Tanacetum vulgare L., spotykany też na krwawnikach — Achillea L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1871, Węgrzecki 1963); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Stypa-Mirek 1963, Osterloff 1884), Słuszków koło Kalisza (Borowiec L.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Węgrzecki 1963, Burakowski 1982), Warszawa (Warchałowski 1978); Puszcza Białowieska: Białowieża (Borowiec L.*); Dolny Śląsk (Kraatz 1874b, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1896b, Kolbe W. 1927, Polentz 1938, Polentz 1944, Letzner 1871), Wrocław-Rędzin (Borowiec L.*); Górny Śląsk (Letzner 1871, Kraatz 1874b, Reitter 1870, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Eichler W. 1914, Kotula 1873, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Łódź, Inowłódz (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jakobson 1915b), Tarnogóra koło Izbicy (Borowiec L.*); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Nizina Sandomierska: Niepołomice, Gawłówek woj. Tarnów (Kotula 1873); Sudety Zachodnie: Kotlina Jeleniogórska (Kolbe W. 1927); Beskid Zachodni: Skawa (Pawłowski J. 1964, Stobiecki 1883); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Warchałowski 1978); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)