Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Zilora sericea (Sturm, 1807)
Opis w KFP:
[tom 14]
Gatunek obejmujący zasięgiem głównie Europę środkową, na zachód docierający do Francji, a na południe do Pirenejów, Włoch północnych, Chorwacji i Siedmiogrodu, wykazywany ponadto ze Szkocji. Wszędzie, również w Polsce znany z nielicznych, zdaje się reliktowych stanowisk, przy czym większość danych o jego rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach w ubiegłym stuleciu. Wzmianki o występowaniu w Beskidzie Zachodnim opierały się na danych odnoszących się do stanowisk leżących na terenie Czechosłowacji. Ranga taksonomiczna omawianego gatunku i jej stosunek do Z. ferruginea (Payk.) nie są jeszcze ostatecznie wyjaśnione. W zasięgu swego areału Z. sericea (Sturm) charakteryzuje się dużą zmiennością w zakresie wielkości, ubarwienia i punktowania powierzchni ciała. Omawiany gatunek był wykazywany z terenów nizinnych i górzystych; w Tyrolu południowym poławiany na wysokości około 2000 m n.p.m. Zasiedla wilgotne i cieniste lasy pierwotne. Chrząszcz odbywa rozwój w drzewach iglastych (sosna, świerk, jodła). Larwy żerują pod korą w zmurszałym drewnie pni i gałęzi porażonych przez roztoczowego grzyba, niszczyka jodłowego — Hirschioporus abietinus (Dicks. ex Fr.) Donk. Przepoczwarczenie, w zależności od warunków ekologicznych, następuje w drugiej połowie czerwca, w lipcu lub w pierwszej połowie sierpnia. Postacie dojrzałe zimują.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Mazurskie: Szczytno (Seidlitz 1891, Seidlitz 1898, Horion 1956); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Kinelski i Szujecki 1959); Beskid Zachodni (Gerhardt 1898b, Gerhardt 1898d, Gerhardt 1910, Pietsch 1898b, Łomnicki M.A. 1913); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923, Trella 1938, Trella 1939b, Horion 1956); «Prusy» (Schilsky 1909, Reitter 1911, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Śląsk» (Schilsky 1909, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Csiki 1924)