Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anaspis (Anaspis) melanopa (Forster, 1771)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek europejski, obejmujący zasięgiem Europę środkową oraz obszary zachodnie Morza Śródziemnego i Atlantyku. W Polsce należy do wielkich rzadkości, znany z pojedynczych stanowisk tylko w dwu krainach. Ogólnikowa wzmianka sprzed przeszło 180 lat o występowaniu omawianego gatunku na Śląsku nie znalazła później potwierdzenia. Wymagania ekologiczne i bionomia nie są znane. W Polsce chrząszcze były złowione w czerwcu przez F. Osterloffa na róży.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 14 Nizina Mazowiecka Warszawa-Gocławek Osterloff 1885, Łomnicki M.A. 1913
KFP 14 Wyżyna Lubelska Puławy Tenenbaum 1929
KFP 14 «Śląsk» Weigel 1806