Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Curtimorda bisignata (Redtenbacher, 1849)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową część Europy, na zachód docierający do Szwajcarii i Francji, a na południe do Włoch północnych. Wszędzie występuje lokalnie i bardzo rzadko poławiany. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w siedmiu tylko krainach. Larwy żyją w rozkładającym się drewnie klonów oraz w rosnących na nich hubach. Chrząszcze znajdowano także w starych hubach rosnących na pniach olch, na suchych gałęziach sosny oraz obserwowano chrząszcze fruwające w pobliżu starych wierzb.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Osterloff 1885, Gerhardt 1905, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922); Dolny Śląsk (Gerhardt 1896b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Podgórze (Kotula 1872), Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: Zwierzyniec i góra Nart woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Nizina Sandomierska: Tarnów (Stefek 1939); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Zachodnia (Horion 1971); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Gerhardt 1893e, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Ermisch 1940, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)