Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mordellistena (Pseudomordellina) pseudonana Ermisch, 1956
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy. W Polsce chrząszcz mało znany, notowany ze stanowisk kserotermicznych w czterech, krainach. Bionomia i cykl rozwojowy nie są znane. Postacie dojrzałe były poławiane od maja do lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Ermisch 1956); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1973); Wyżyna Lubelska (Szymczakowski 1973); Pieniny: Pulsztyn (Szymczakowski 1973); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Zachodnia (Horion 1971); «Śląsk» (Horion 1951)